Informace k červencovému zápisu do mateřské školy na školní rok 2024/2025 

 

Všechny informace a tiskopisy zde budou zveřejněny během měsíce června.