Cena stravného

Výše zálohy pro jednotlivé kategorie od 1. 3. 2024

  1. 3 – 6 let – 1000,- Kč – celodenní stravování MŠ (kromě MŠ Holubinky)
  2. 3 – 6 let – 500,- Kč – polodenní stravování MŠ (kromě MŠ Holubinky)
  3. 3 – 6 let – 500,- Kč – stravování MŠ Holubinky
  4. 7 let – 1140,- Kč – celodenní stravování MŠ (kromě MŠ Holubinky)
  5. 7 – 10 let – 725,- Kč – obědy ZŠ
  6. 10 – 14 – 790,- Kč – obědy ZŠ

Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku.
Do věkových kategorií jsou zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.