Cena stravného

Výše zálohy pro jednotlivé kategorie od 1.2.2023:

  1. 3-6 let – 1000,- Kč – celodenní stravování MŠ (kromě MŠ Holubinky)
  2. 3-6 let – 500,- Kč – polodenní stravování MŠ (kromě MŠ Holubinky)
  3. 3-6 let – 500,- Kč – stravování MŠ Holubinky
  4. 7 let – 1140,- Kč – celodenní stravování MŠ (kromě MŠ Holubinky)
  5. 7-10 let – 640,- Kč – obědy ZŠ
  6. nad 11 let- 700,- Kč – obědy ZŠ

Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku.
Do věkových kategorií jsou zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.