Doučování žáků škol

 
Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU, byla naší základní a mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Dále pak pro základní školu dota ce na prevenci
digitální propasti.
 
2022
Národní plán obnovy – MŠ – učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení a digitální kompetence  48.000,- Kč
Národní plán obnovy – ZŠ – učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení a digitální kompetence   85.000,- Kč
Národní plán obnovy – ZŠ – prevence digitální propasti   39.000,- Kč
 
2023
Národní plán obnovy – ZŠ – prevence digitální propasti   20.000,- Kč
 
2024
Národní plán obnovy – ZŠ – prevence digitální propasti   54.000,- Kč

OP JAK I. – ZŠ Holubice

 
Naš škola se zapojila do programu Operační projekt Jan Amos Komenský
 

Název projektu: OP JAK I. – ZŠ Holubice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000481

Rozpočet: 1.189.950,- Kč

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání  a veřejností

Aktivity projektu

Aktivity pro mateřské školy

Školní asistent – personální podpora MŠ                               353.460,- Kč

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ                             70.650,- Kč

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ                                             80.000,- Kč

Odborně zaměřená teamtická a komunitní setkávání v MŠ  14.630,- Kč

Náklady celkem                                                                    518.740,- Kč

Aktivity pro základní školy

Školní asistent – personální podpora ZŠ                                353.460,- Kč

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ                              117.750,- Kč

Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ                                              80.000,- Kč

Náklady celkem                                                                     551.210,- Kč

Aktivity pro školní družinu

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD    120.000,- Kč

Náklady celkem                                                                          120.000,- Kč

Veselé zoubky