Aktuálně

Červnový provoz Pejsků a Koťátek
Pokud navštěvují Vaše děti třídu Pejsků a Koťátek, věnujte prosím pozornost následující informaci ohledně provozu těchto tříd v průběhu měsíce června.
17. 5. 2024
Více informací
Umíme to - online procvičování školního učiva
Naše škola si aktivovala dvouměsíční zkušební licenci k systému Umíme. Jednotlivým žákům byla zaslána pozvánka na jejich školní e-mail. V zaslaném e-mailu naleznete přihlašovací údaje, můžete se tedy do tohoto systému přihlásit a vyzkoušet domácí výuku, procvičování a zkoušení právě probíraného učiva ve škole. Systém Umíme nabízí předměty český jazyk, matematika, angličtina, informatika, dějepis aj. Podrobnější informace o systému naleznete na následujících stránkách. https://www.umimeto.org/
15. 5. 2024
Více informací
Mateřská škola Akce MŠ květen
15. 5. 2024
Více informací
Trocha historie
Původně navštěvovaly holubické děti školu v Pozořicích, a to až do roku 1795, kdy dle rozhodnutí krajské komise v Brně byli žáci přiděleni škole v Tvarožné. Se školní docházkou byl kvůli vzdálenosti problém. V zimních měsících a za deště dětí do školy chodilo málo. Teprve v prosinci 1825 se začalo v Holubicích vyučovat v kruhovské kovárně. Samostatná důstojná školní budova i se školním bytem byla postavena na obecním pozemku „Sadůvky“ roku 1827. V roce 1859 měla škola 92 žáků, velmi se ve třídě tísnili a mnozí museli stát. Od září 1860 se vyučování rozdělilo na dopolední pro první třídu a odpolední pro druhou třídu. Roku 1870 začala složitá čtyřletá etapa snah o postavení nové školní budovy, která již nešla déle odkládat. Stávající budova byla naprosto nevyhovující z technického, hygienického i zdravotního hlediska. Během jednoho roku (do 1. 9. 1875) byla postavena na svou dobu moderní budova. V roce 1893 měla škola 126 žáků ve dvou třídách. V letech 1912 až 1913 se uskutečnila přestavba budovy se zásadní rekonstrukcí a vznikl objekt, který vyhovoval moderním trendům ve vzdělávání. V této podobě školní budovu známe v podstatě dodnes, novostavba byla předána a pravidelné vyučování zahájeno už 16. září 1913. Ve školním roce 1915/16 měla škola ve dvoutřídních třídách a jedné jednotřídce 171 žáků, v budově byla zavedena elektřina a osvětlení. V roce 1937 byla škola pro velký počet žáků rozšířena o další třídu. Ve školním roce 1981/82 došlo ke sloučení základních škol Holubice a Velešovice. Spojily se jednotlivé třídy, takže v holubické škole byla celá 2. a 4. třída, ve Velešovicích pak zbylé ročníky. Od 1. září 1992 vznikla v Holubicích opět samostatná dvojtřídka se čtyřmi ročníky. Od roku 1998 se učí ve škole i pátý ročník. V roce 2013 dostala budova školy „nový kabát“.
Holubická škola v současnosti zažívá velký boom. Základní školu navštěvuje 106 žáků a mateřskou školu 96 dětí. V mateřské škole pracuje devět pedagogů a školní asistentka. Nově je v provozu od začátku školního roku 2023/2024 samostatná pobočka matřské školy – lesní školka Holubinky umístěná v areálu Rakovec. V základní škole pracuje osm pedagogů a tři asistentky. Ve školní družině se dětem věnuje pět vychovatelek v ranním a odpoledním provozu.
 
 
nova-zakladni-skola-potrebuji-ji-v-holubicich-11.jpeg