Vážení rodiče, přihlašování a odhlašování obědů bude probíhat na stránkách www.jidelna.cz

Přihlašovací údaje obdrží Vaše děti ve škole, popř. je dostanete při přihlašování ke stravování. Odhlášení obědů nelze provést telefonicky.

Odhlašování stravy

Strava se odhlašuje a přihlašuje 24 hodin předem, nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

Odhlásit dítě je možné elektronicky – odkaz a postup naleznete v záložce „Jídelníček a on-line odhlašování stravy“.

Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a může být podána jako přídavek ostatním dětem.

V případě náhlého onemocnění je možné vydat oběd do čistého jídlonosiče v první den nemoci v době od 11,30 – 11,40 hod.

V naší školní kuchyni pracují:

  • Miloslava Malíková – vedoucí stravování
  • Martina Kovaříková – hlavní kuchařka
  • Alena Hloušková – kuchařka
  • Gabriela Šebelová – kuchařka
  • Natálie Marinčová – kuchařka

Telefonní kontakt:

  • kuchařka: 739 056 738
  • vedoucí školní jídelny: 607 746 784
  • žáci mateřské školy odhlašují obědy ve své kmenové třídě telefonicky, nebo sms zprávou (telefonní kontakty viz MŠ)

Emailový kontakt:

  • vedoucí školní jídelny: stravovani@zsholubice.cz