Družina

Hledáme lektora kroužku robotiky

Pro připravovaný kroužek robotiky hledáme lektora, njelépe se zkušenostmi v oblasti vedení kroužku digitálních technologií. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 733 386 077 nebo elektronicky na reditelka@zsholubice.cz

Kroužky v rámci školní družiny

Nabízíme dětem v rámci školní družiny tyto kroužky:

  • čtenářská dílnička – úterý 14.00 – 15.00 (vede Mgr. Jana Ševčíková)

Informace o organizaci provozu školní družiny ve šk. roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 budou fungovat tři oddělení.
Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. třídy (do naplnění kapacity 75 míst)

Školní družina

Ve školní družině se našim žákům věnuje pět vychovatelů:
  • Mgr. Jana Štroblíková – vedoucí vychovatelka (2.oddělení)
  • Miloslava Malíková – vychovatelka (1.oddělení)
  • Olga Švarcová – vychovatelka (3.oddělení)
  • Lenka Ostřížková – vychovatelka ranní družiny (starší žáci)
  • Mgr. Eva Krajtlová – vychovatelka ranní družiny (mladší žáci)

Kritéria přijetí do školní družiny

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD (75 míst). 

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií: 

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku. 

2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku. 

3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

4. Pro žáky 4. ročníku je ŠD pouze v případě volné kapacity. Přednostně budou přijímáni zájemci o ŠD na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

Provoz školní družiny

Ranní družina
Denně 6.40 – 7.40 v učebně III. ročníku v přízemí a I. ročníku v patře
Odpolední družina
Denně 11. 40 – 16.00 v učebně I., III. a V. ročníku