Vážení rodiče,

po logopedické depistáži určitě budete mít spoustu dotazů. Ty nejběžnější se pokusím zodpovědět zde. V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat mailem: pavlakrizovahol@gmail.com nebo telefonicky 775 126 723.

V případě mladších dětí doporučuji logopedickou péči v případě, že dítě nevyslovuje správně hlásky, které by mělo vzhledem ke svému věku ovládat. Čím dříve se dítě naučí hlásku vyslovovat správně, tím snáz ji je schopno zařadit do běžné řeči. Zvláště problematická bývá hláska K a dále sykavky, pokud jsou tvořeny interdentálně, tedy mezi zoubky. U spousty hlásek také správné postavení mluvidel ovlivňuje vývoj dalších hlásek. U některých dětí píši o fonematické diferenciaci. Co to je? Fonematický sluch, tedy rozlišování podobných hlásek mezi sebou (např. VOZY-VOSY), se vyvíjí přibližně do 8 let, někdy i déle. V případě, že dítě má s tímto problém, mohou být problémy třeba ve škole. Tím, že hlásku nerozliší, napíše jí špatně. Neznamená to ale, že by dítě mělo potíže se sluchem jako takovým. Kombinace poruch jsou samozřejmě také možné. U dětí, u kterých vzhledem k věku logopedickou péči nedoporučuji, by bylo určitě vhodné následující rok depistáž zopakovat, aby bylo vidět, zda vývoj řeči postupuje správně. V opačném případě, aby bylo možno včas zasáhnout.

U mladších dětí je také spousta dětí, které pouze potřebují nějakou hlásku docvičit (hlásku umí vyslovit správně, ale nepoužívají ji ve všech spojeních) nebo naučit pracovat s dechem. Těmto dětem vyloženě individuální logopedickou péči nedoporučuji, ale vhodný by byl například logopedický kroužek, kde pracuje s logopedkou více dětí se stejným problémem.

U předškoláků, kteří nějakou hlásku neovládají, byť je to jen jedna, je logopedie velice vhodná. V ideálním případě by dítě před nástupem do školy mělo mít všechny hlásky alespoň vyvozeny. Děti se pak vyhnou zbytečným problémům ve škole. Často pokud hlásku nesprávně vyslovují a nahrazují ji jinou hláskou, tuto pak i píší, když si slovo pro sebe předříkávají. A ruku na srdce, v první třídě je čeká spousta změn a spousta nového, takže ještě trénovat správnou výslovnost hlásek, může být pro ně velká zátěž. Vždycky říkám rodičům, že je lepší se sejít třeba jen párkrát, ukázat si techniku správné výslovnosti a mít po problému, než se pak dlouho zbytečně trápit.

 

Vaše logotetka Pavla Křížová

PS: logotetka je pojmenování od dětí:-)

Vývoj hlásek

Kočičky

Logobásnička

Pohádka o řepě

Nácvik hlásky Ř

Dechová cvičení

Artikulační cvičení