Poprvé do školky

Maminko, tatínku,
uč mě samostatnosti

„Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti, abych se o sebe uměl postarat.“

 • – obouvat a zouvat papučky a boty (tkaničky jen předškolní děti, mladším dětem zaváže učitelka)
 • – poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • – umět oblékat a svlékat, kalhoty, tričko, ponožky (učitelka připraví, pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu)
 • – při jídle vydržet sedět u stolu
 • – snažit se samo jíst lžící
 • – pít ze skleničky, hrníčku
 • – umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • – používat záchod – včas si říci, utírat si zadeček, pleny do mateřské školy nepatří
 • – zvládat chůzi po schodech

Buďte trpěliví, ale důslední, v klidu nacvičujte co je třeba. Děti, které mají zavedený režim, stolovací návyky, hygienické návyky, atd. ve školce méně pláčou, protože jsou si jisté. Vědí, že když se jí, sedí se u stolu, umí držet lžíci, umí se převléci. Odměnou Vám budou spokojené děti.

Zvykáme si na školku

 

„Zvykáme si na školku“ aneb DOBRÁ RADA NAD ZLATO – několik rad pro rodiče

 • – své dítě doveďte až do třídy a osobně jej „předejte“ učitelce
 • – máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku
 •  neprodlužujte loučení, rychle odejděte
 • – informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení
 • – pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke škole negativní postoj, dejte svému dítěti i nám dostatek času adaptovat se
 • – před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte je školkou, školka není za trest („Jen počkej, ve školce, tam ti nikdo nepomůže.“ „Budeš muset dělat všechno sám.“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat.“ apod.)
 • – Povídejte si o školce

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

Pozitivní naladění

– vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo           proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

První dny

– první den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní. S paní učitelkou můžete probrat svá očekávání, konzultovat požadavky a potřeby dítěte. Doporučujeme maminkám, aby paní učitelky seznámily se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snazší. Vezměte na vědomí, že je tu paní učitelka i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů.

– doporučujeme první dny vyzvedávat dítě po obědě

– raději si přivstaňte, aby jste neměli uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru

– S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.

 

Co když dítě pláče

– často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte paní učitelkám – profesionálům, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo.

– Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci.

 – pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější

– po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.

– můžete se s paní učitelkou dohodnout, že později zavoláte, v každém případě vás paní učitelky budou kontaktovat, pokud to bude nutné

– pokud je dítěte pláč k „neutěšení“ je lepší dobu  odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete

– při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás – to mu rozhodně neprospěje!

– délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. – Buďte proto trpěliví a důslední. 

Pocit jistoty a bezpečí

– je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku – je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšák. Děti se převlékají do pyžamek, odpočinek probíhá na lehátku. V době paní učitelky čtou pohádky, po té je dle přání dětí pouštěna pohádka z CD.

– dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na traktoru, na koloběžce, pohrálo si v písku…

– hlavně chvalte, chvalte, chvalte 🙂

 

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou v naší školce děti zdravé a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

Pedagogický a provozní tým MŠ se společně s Vámi těší na nový školní rok!