Na naší škole působí pobočka slavkovské základní umělecké školy.

Zaměření školy vychází z reálné skutečnosti menší školy v menším městě, kdy jsou poskytovány základy uměleckého vzdělávání dětem, které mají zájem o prohloubení a rozšíření všeobecného vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

Škola je plně funkční a platnou příspěvkovou organizací, výsledky práce učitelů a žáků reprezentují město v regionu Slavkovska. Všechny obory spolupracují a podílí se na vystoupeních, uplatňovaných ve velké míře na různých veřejných i interních kulturních akcích. Taková koncepce je nastavena právě proto, že zaměření školy není specifické a na profilaci školy se stejnoměrně podílí všechny obory.

Školu navštěvují děti s různou mírou nadání. Naším zájmem je umožnit co největšímu počtu dětí projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky a výchovy. Hlavním cílem práce pedagogů je snaha přidat všem dětem do jejich osobní duševní výbavy jakýsi vklad přidané hodnoty: Citlivé vnímání umění – světa tónů, barev, tvarů a pohybu, kam se člověk vždy může obracet v touze prožít víc, než co lze vyjádřit slovy.

Od září 2022 bylo zřízeno místo výkonu práce v Holubicích, kde se v prostorách ZŠ vyučuje zpěv a klavír.

Bližší informace o její činnosti najdete na webu www.zusslavkov.cz