Adresa, sídlo firmy: Holubice 20, 683 51, Holubice

Telefon: 733 386 077

E-mail: reditelka@zsholubice.cz; podatelna@zsholubice.cz

Adresa datové schránky: 25zmdhv

Www stránky: www.zsholubice.cz

Zřizovatel: Obec Holubice 

Zřizovací listina:

Druh organizace: příspěvková organizace

IČ: 71005013 

Bankovní spojení: 115-5733430297/0100

                              123-4917950217/0100 (pro platby stravného a školného)

Školní vzdělávací program ZŠ: Společně to zvládneme

Školní vzdělávací program MŠ: Smějeme se každý den

Ředitelka školy: Mgr. Jana Ševčíková, 733 386 077 

Pracovník určený k poskytování informací: Mgr. Jana Ševčíková, 733 386 077

Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností: Mgr. Jana Ševčíková, 733 386 077

Odloučená pracoviště: Holubice 434, 683 51, Holubice, 734 842 924

Mateřská škola: Bc. Zuzana Kovaříková, kovarikova@zsholubice.cz, 774 569 648

Školní družina: Mgr. Jana Štroblíková, stroblikova@zsholubice.cz, 737 367 640

Školní jídelna: Miloslava Malíková, stravovani@zsholubice.cz, 739 529 867

Účetní školy: Ing. Martina Mannerová, ucetni@zsholubice.cz, 739 020 148

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Jana Ševčíková – vedoucí pracoviště, výchovný poradce

Mgr. Hana Poláčková – speciální pedagog
Mgr. Eva Krajtlová – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr. Zuzana Krivjanská – školní metodik prevence
MUDr. Pavla Křížová – školní logopedka

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zsholubice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.zsholubice.cz

Stav souladu 

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah 

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt (viz níže).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 23.9.2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného ZŠ a MŠ Holubice.

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: admin@zsholubice.cz

Kontakt na správce obsahu: 

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace 
Holubice 20, okr. Vyškov 
68351 Holubice 

Tel.: 733 386 077

E-mail: podatelna@zsholubice.cz

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
pristupnost@mvcr.cz