Připravujeme nové kroužky na školní rok 2023/2024

Kroužky jsou určeny pro žáky naší základní školy.

Kroužek šití a tvoření

Kroužek šití pro chlapce i děvčata 3. – 5. ročníku. Na chod kroužku sháníme dětské šicí stroje. I starší. Daroval by někdo dětem?

Termín kroužku: pondělí 15.00 – 17.00 hod. (při velkém zájmu bude kroužek ve čtrnáctidenních cyklech)

Kurzovné: 1 x 14 dní 600,- Kč; týdně 1200,- Kč

Kroužek povede Lenka Březnová

Zahájení: 18. 9. 2023

Kroužek flétny

Kroužek flétny je určen pro děti, které se s hraním na flétnu seznamují.

Termín kroužku: čtvrtek 13.00 – 14.30 hod. (termíny budou upřesněny dle počtu dětí)

Kurzovné: 500,- Kč / pololetí

Kroužek povede Mgr. Eva Krajtlová

Zahájení: 21. 9. 2023

Keramický kroužek

Kroužek keramiky je určen pro žáky 1. ročníku.
 
Termín kroužku: úterý 13.00 – 14.00 hod. (při velkém zájmu bude kroužek ve čtrnáctidenních cyklech)
 
Kurzovné: 1 x 14 dní 500,- Kč; týdně 1000,- Kč
 
Kroužek povede Lucie Ryšánková
 
Zahájení: 19. 9. 2023
 

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek, barvičky, pastely, malování prsty, lepení a matlání, kroužek pro děti 2. a 3. ročníku.

Termín kroužku: pondělí 13.00 – 14.30 hod. (při velkém zájmu bude kroužek ve čtrnáctidenních cyklech)
 
Kurzovné: 1 x 14 dní 600,- Kč; týdně 1200,- Kč
 
Kroužek povede Mgr. Jana Ševčíková
 
Zahájení: 18. 9. 2023
 

Angličtinka s rodilým mluvčím

Kroužek angličtiny pro žáky 1. – 3. ročníku s rodilým mluvčím z jazykové školy TLC Kids.

Termín kroužku: středa 12.00 – 12.45 hod. (připravujeme 1x za měsíc, 4.10., 1.11., 6.12., 3.1., 14.2., 6.3., 3.4., 15.5. )
 
Kurzovné: 125,- Kč / lekce
 
Kroužek povede lektorka TLC Kids
 

Otevíráme při minimálním počtu 5 zájemců.

 

Platby za kroužky

Úplata za kroužek je splatná předem a platí se ve dvou splátkách:
– září – leden: splatnost do 30. září
– únor – červen: splatnost do 28. února
Platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet: 115-5733430297/0100
Při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte, který žákům přidělí paní účetní
Do poznámky nutno uvést příjmení a jméno dítěte
Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do kroužku rozhodnutím ředitelky školy.