Úplata za předškolní vzdělávání

1. Celodenní docházka – 400,- Kč / měsíc. 

2. Omezení, přerušení provozu – 200,- Kč / měsíc 

  •   v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy na dobu delší 5 vyučovacích dní 
  •   v případě, kdy dítě nebude do mateřské školy docházet ani jeden vyučovací den v daném měsíci

3. Bezplatné je vzdělávání pro děti, které se vzdělávají v posledním ročníku předškolního vzdělávání.