Záhájení školního roku 2023/2024

Milé děti, žáci a rodiče,

v pondělí 4. září nás čeká zahájení školního roku. Děti mateřské školy mohou přicházet v čase od 6.30 do 8.15 hod. do svých tříd. Provoz mateřské školy pojede v běžném režimu, tj. do 16.30 hod.
 
S žáky základní školy se sejdeme v 8.00 hod. na školním dvoře (za pěkného počasí), kde přivítáme všechny žáky, a především naše nové prvňáčky. Po slavnostním zahájení se žáci se svými učiteli (a prvňáčci i se svými rodiči) přesunou do svých tříd. Tento první školní den ukončíme v 9.40 hod.
 
5. září bude výuka pro 1. – 5. ročník ukončena v 11.40 hod. Od 6. září se budeme učit již podle rozvrhu.
 
Přejeme všem hodně sil do začátku nového školního roku.