Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Vážení rodiče, výsledky přijímacího řízení do mateřské školy zveřejníme na webových stránkách školy a vývěsce školy dne 1. června 2023. Rozhodnutí o přijetí neposíláme, ale lze si jej vyzvednout v ředitelně školy dne 2. 6., popř. individuálně po domluvě na tel. čísle 733 386 077. Rozhodnutí o nepřijetí si lze osobně vyzvednout ve dnech 5. – 7. 6. 2023 v ředitelně školy. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne rozhodnutí osobně, bude mu v následujících dnech odesláno poštou do vlastních rukou.