Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy na školní rok 2023/2024

pro školní rok 2023/24 se přijímají uchazeči s registračním číslem v tomto pořadí:  

12, 33, 26, 17, 49, 24, 2, 32, 21, 36, 7, 23, 40, 18, 34, 58, 56, 19, 31, 54, 8, 9, 53, 50, 16; 

  

pro školní rok 2023/24 se nepřijímají uchazeči s registračním číslem v tomto pořadí: 

10, 47, 55, 25, 30, 14, 37, 51, 13, 41, 42, 22, 5, 6, 43, 44, 29, 20, 35, 45, 27, 48, 38, 11, 1, 39, 57, 28, 59, 46, 52, 15, 3, 4. 

 

Vzhledem k velkému převisu nepřijatých dětí řeší zřizovatel ve spolupráci se školou navýšení kapacity mateřské školy prostřednictvím detašované lesní školky pro 16 dětí. Lesní školka se bude nacházet v areálu JZD a předpokládaný terín zahájení provozu je 4. září 2023. Volná místa budou přednostně nabídnuta dětem, které se umístili na 16 místech „pod čarou“. Jedná se o čerstvou zprávu. Aktuálně intenzivně pracujeme na rozjezdu lesní školky. Sledujte webové stránky školy, kde najdete postupně další informace nebo se obracejte na vedení obce.