Úplata za ŠD a MŠ pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena následovně:

děti plnící poslední ročník předškolního vzdělávání (5 – 6 let)      0,- Kč

děti s odkladem školní docházky                                                         0,- Kč

ostatní děti                                                                                            400,- Kč

 

Výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2023/2024 je stanovena následovně:

všechny děti                                                                                          100,- Kč

 

Úplata za MŠ

Úplata za ŠD