Školní rok 2023/2024 informace

Začínáme připravovat další školní rok. Podařilo se nám navýšit kapacitu základní školy ze 100 na 120 žáků. Nově se navyšuje kapacita školní jídelny, od září můžeme stravovat všechny děti mateřské školy a žáky základní školy s navýšením na 204 strávníků. Kapacita školní družiny zůstává na 75 dětech, tj. otevřeme opět tři oddělení. Mateřská škola zůstává na kapacitě 84 dětí.