Navýšení rejstříkové kapacity základní školy schváleno

S účinností od 1. 9. 2023 se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků 120.

Rozhodnutí MŠMT

Po uplynutí lhůty na odvolání nepřijatých dětí budeme všechny zákonné zástupce kontaktovat a vyřešíme umístění dětí.