Informace k zápisu do MŠ

Vážení rodiče, 

výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy dne 3.6.2024.

Během měsíce června budou v sekci: Mateřská škola – Zápis do MŠ zveřejněny informace a tiskopisy k novému zápisu, který proběhne po navýšení kapacity školy – předpokládáme v červenci (týká se uchazečů, kteří nebudou přijati k 3.6.24).

Předpokládaný termín informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí je v měsíci srpnu. Zde se bude mimo jiné řešit rozdělení dětí do tříd – prosíme o trpělivost, v současné době je řešení podobných požadavků předčasné.