Edukačky ve škole

V rámci příprav na přechod dětí z mateřské školy do první třídy jsem připravili pro naše budoucí prvňáčky edukativně stimulační hodiny. Děti od ledna navštěvují školu, seznamují se s prostředím, s vyučujícími a s jiným, pro zcela novým přístupem ke vzdělávání. Čekají nás ještě tři setkání, a sice 15. 5. (náhrada za 24. dubna, kdy dokončujeme zápis do prvního ročníku), 29. 5. a 26. 6.