Den Země

Konec dubna byl u nás ve škole a školce ve znamení péče o naše životní prostředí. S dětmi jsme si čistili Holubice, dělali rozhovory s místními obyvateli, přemýšleli jsme o tom, jak můžeme přírodě pomoci. Mateřáčci si všímali nepořádku kolem sebe, nebáli se vzít rukavice a odpadkové pytle a pomoci svými silami. Žáci základní školy se tomuto tématu věnovali např. v českém jazyce, v prvouce a ve výtvarné výchově. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na vývěsce umístěné ve vstupním vestibulu obecního úřadu. Za spolupráci na tématu a na vytvoření nástěnky děkujeme naší mamince Lubici Pekarovič. Pokud se budou chtít příště zapojit i další rodiče, budeme moc rádi.