Výstražná stávka

Vážení rodiče,

naši zaměstnanci se rozhodli připojit k výstražné stávce, která se uskuteční v pondělí 27. 11. 2023.  V tento den bude přerušen provoz základní a mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. O této situaci byl informován i zřizovatel. Naši zaměstnanci se rozhodovali dlouho, stále čekali na změnu, na jednání, která by stávku odvrátila. 

Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, připojujeme se jednotně k výstražné stávce i my. Doufáme, že naše rozhodnutí pochopíte a podpoříte nás. Jde nám o udržení kvality vzdělávání i v naší malé škole.

Cíle stávky:

 

  1. Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování  volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
  2. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
  3. Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.
Děkujeme za pochopení
 
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Holubice