Kalendář akcí

Kalendář akcí budeme průběžně aktualizovat a doplňovat o aktivity, které se nám naskytnou během školního roku.
Září
 • 4. září – slavnostní zahájení školního roku
 • 5. září – třídní schůzky
 • 9. září – Kroužkobraní
 • 9. září – den otevřených dveří v lesní školce Holubinky
 • 12. září – fotografování žáků 1. ročníku
 • 15. září – Adaptační program pro třídní kolektiv, 5. ročník
 • 29. září – 3 – 2 – 1 start, hvězdárna Brno, 1. a 2. ročník
 • 29. září – ProZKOUMEJ TO!, Vida Brno, 3. – 5. ročník
Říjen
 • 4. října – angličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 16 října – Podívej se, co už umím – ukázková hodina pro rodiče žáků 1. ročníku
 • 16. října – Lipka, výukový program, 1. a 2. ročník
 • 25. října – Podzim – projektový den
 • 30. října – vánoční fotografování
Listopad
 • 1. listopadu – angličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 7. listopadu – třídní schůzky (tripartity), další termíny během týdne dle domluvy
 • 13. listopadu – Zdravá pětka, 1. a 2. ročník
 • 13. listopadu – Lipka, výukový program, 3. – 5. ročník
 • 24. listopadu – pečení perníčků
Prosinec
 • 3. prosince – vánoční jarmark
 • 5. prosince – Mikuláš ve škole, čertovské rejdění
 • 6. prosince – angličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 15. prosince – Průzkumnící Al, Protocoolna Brno, 5. ročník
 • 14. prosince – I. plavání 1. a 2. ročník
 • 14. prosince – 3. – 5. ročník bruslení Vyškov
 • 19. prosince – výukový program Kverulant na procházce, 3. ročník
 • 20. prosince – výukový program Robotýpci, Staň se designérem, Zvukotvoři, 1., 2, a 4. ročník
 • 21. prosince – II. plavání 1. a 2. ročník
 • 22. prosince – vánoční besídky, procházka za zvířátky, krmení, vánoční koledování před obecním úřadem
Leden
 • 3. ledna – angličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 4. ledna – III. plavání 1. a 2. ročník
 • 5. ledna – návštěva obecní knihovny, 1. ročník
 • 8. – 12. ledna – lyžařský výcvik 3. – 5. ročník
 • 9. ledna – třídní schůzky (tripartity), další termíny dle domluvy
 • 11. ledna – IV. plavání 1. a 2. ročník
 • 18. ledna – V. plavání 1. a 2. ročník
 • 19. ledna – návštěva obecní knihovny, 1. ročník
 • 25. ledna – VI. plavání 1. a 2. ročník
 • 25. ledna – Stravování dětí (přednáška pro rodiče, pomazánkové pohoštění)
 • 29. ledna – edukačně-stimulační skupiny
Únor
 • 1. února – VII. plavání 1. a 2. ročník
 • 14. února – anglličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 15. února – VIII. plavání 1. a 2. ročník
 • 21. února – bruslení 3. – 5. ročník
 • 22. února – IX. plavání 1. a 2. ročník
 • 26. února – edukačně-stimulační skupiny
 • 26. února – I. plavání 3. a 5. ročník
 • 29. února – X. plavání 1. a 2. ročník
Březen
 • 4. března – II. plavání 3. a 5. ročník
 • 5. března – bruslení 3. – 5. ročník
 • 6. března – angličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 11. března – Podívej se, co už umím – ukázková hodina 1. ročník
 • 11. března – III. plavání 3. a 5. ročník
 • 13. března – okresní kolo recitační soutěže, 2. – 5. ročník
 • 18. března – IV. plavání 3. a 5. ročník
 • 18. března – přednáška pro rodiče Školní zralost
 • 20. března – muzikálové představení pro ZŠ Hodná chůva
 • 21. března – „Ponožkový den“
 • 25. března – edukačně-stimulační skupiny
 • 25. března – V. plavání 3. a 5. ročník
 • 26. března – Den otevřených dveří v ZŠ
Duben
 • 2. dubna – „Bláznivý den“
 • 3. dubna – angličtina s rodilým mluvčím, 4. a 5. ročník
 • 9. dubna – třídní schůzky (tripartity), další termíny dle domluvy
 • 10. dubna – Den řemesel – jarní projektový den
 • 15. dubna – zápis do první třídy
 • 16. dubna – fotografování MŠ
 • 18. – 19. dubna –  McDonald´s Cup
 • 15. – 26. dubna – 14 dnů s odpady
 • 22. dubna – edukačně-stimulační skupiny
 • 22. – 26. dubna – škola v přírodě
 • 26. dubna – Sutěžíme s papoušky, matematická soutěž s MAP Slavkov
Květen
 • 7. května – zápis do MŠ
 • 15. května – rodilý mluvčí 4. – 5. ročník
 • 16. května – fotografování žáci ZŠ
 • 20. května – edukačně-stimulační skupiny
 • 28. května – pasování předškoláků
 • vlastivědná exkurze Brno, 4. ročník
Červen
 • 3. června – dětský den
 • 3. června – schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 • 4. června – třídní schůzky
 • 6. června – atletický víceboj Slavkov
 • 11. června – pasování na čtenáře, 1. ročník
 • 13. června  – prezentace závěrečných prací, 5. ročník
 • 17. června – edukačně-stimulační skupiny
 • 17. června – výlet do Prahy, 5. ročník
 • 19. června – sportovní den, T-Mobile olympijský běh
 • 25. června – turistický den
 • 25. června – posezení u špekáčků na školní zahradě, rodiče, děti a učitelé ZŠ
 • 27. června – turnaj v piškvorkách, sudoku a v šachách
 • 28. června – slavnostní předávání vysvědčení, loučení s páťáky