Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky naleznete v přiloženém souboru.

Originály rozhodnutí Vám budou předány ve Vašich kmenových třídách MŠ. Rozhodnutí o přijetí pro děti, kteří MŠ Holubice nenavštěvují lze vyzvednout v ředitelně ZŠ.

První informační schůzka pro zákonné zástupce proběhne 3. 6. 2024 v 16:00 hod. v budově základní školy.

rozhodnutí zš