Pátý ročník na obecním úřadě

Dnešní exkurzi na obecní úřad si páťáci užili. Seznámili se s chodem obecního úřadu, seznámili se s vedením obce. Pan starosta a paní místostarostka odpovídali na zvídavé otázky. Děti so vyzkoušely, jak se sedí na starostovské židli, prohlédly si obecní knihovnu a technické služby.